B1 - Alapfokú nyelvvizsga

A 100%-ban nyelvi kommunikációs készségeket mérő vizsga B1 alapfokon

Az Euroexam vizsgák kiemelkedő megbízhatósága és elismert objektivitása ma már közismert, és ehhez az általános tulajdonsághoz jön még az is, hogy a vizsgák minden szinten kizárólag a valós életből ellesett nyelvhasználatot mérik. Így bemutathatod, hogyan vagy képes a gyakorlatban alkalmazni angol vagy német tudásod. Biztos menni fog smiley

Szótárhasználat a teljes vizsgán

Vizsgázóink valamennyi vizsgarészen szabadon  használhatnak bármilyen nyomtatott szótárt. További részletek és javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a Szótárhasználat a nyelvvizsgán oldalon találhatók. A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.

 

Az Euroexam B1 alapfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

 

A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroPro üzleti-szaknyelvi feladatok eltérnek az általános Euroexam nyelvvizsga anyagától.

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 35 perc

1. feladat - Bekezdés címek
A vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet. Két címhez nincs bekezdés. Egy megoldásminta megadva.

2. feladat - Áttekintés
A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelni a szövegekhez.

3. feladat - Feleletválasztás
Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 6 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy megoldásminta megadva.


Íráskészség - 50 perc

1. feladat – Irásbeli interakció
Egy formanyomtatványt, űrlapot, jelentkezési lapot kell kitölteni.

2. feladat – Választható téma kifejtése
Két feladat közül lehet választani. A feladat egy informális levél megírása.


Közvetítés - 20 + 15 perc - opcionális

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat - Magyarról angolra/németre
Egy magyar nyelvű, hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.

2. feladat - Párbeszéd
A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, "tolmácsolni" a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 30 perc

1. feladat - Rövid szövegek
A vizsgázó hat rövid szövegrészt hall magnóról, melyeket a feladatlapján található nyolc szövegrésszel, esetleg képpel, ábrával kell párosítania. Két szövegnek illetve képnek nincs párja.

2. feladat - Jegyzetelés
A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből kihagytak részeket. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több, mint három szóval.

3. feladat - Rádió/TV program
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

EuroPro

3. feladat - Értekezlet részlet
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

Beszédkészség - 20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat - Beszélgetés
A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.

2. feladat - Történet elmondása képek alapján
A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

EuroPro

2. feladat - Prezentáció
A vizsgázók kapnak néhány adatot (pl. grafikont, ábrákat, számokat), amelyről tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.

3. feladat - Szituációk
A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat - Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.


Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

Euroexam B1

Mivel a Speaking/Sprechen vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a történetmesélés feladat előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével eredményt érhet el egy vizsgázó. Ehelyett, akkor lesz sikeres a leendő vizsgázó ebben a vizsgarészben, ha az alábbi szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása hétköznapi csevegés, beszélgetés keretében, történetmesélés, szóbeli ügyintézés ismeretlen vagy ismerős személyekkel, továbbá érvelési és vitakészségek.

EuroPro B1

Az üzleti nyelvvizsga esetében az alábbi, igen általános üzleti témakörök (general business English) fordulhatnak elő a szóbeli vizsgán.

  • Munkaidő és fizetés
  • Munkahelyi hierarchia
  • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
  • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
  • Helyszínek és események az üzleti életben
  • Kereskedelem
  • Piac és marketing

A vizsga összefoglaló táblázata alapfokon 

Vizsgarész neve

Feladatok száma

Terjedelem (percben)

Pontszám

Olvasott szöveg értése

3

35'

25

Íráskészség

2

50'

25

Közvetítés (választható)

2

kb. 35'

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 30'

25

Beszédkészség

4

20'

25

Összes

 

2,5-3h + szünetek

100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)


Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése
Megértem a lényeget hétköznapi témájú beszélgetésekben, illetve olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyekben aránylag lassan és érthetően beszélnek aktuális hírekről, személyes vagy szakmai kérdésekről.

Olvasott szöveg értése
Megértem a gyakran előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemeket tartalmazó írott szövegeket, hétköznapi eseményekről, érzésekről, kívánságokról szóló magán- és üzleti leveleket.

Társalgás
Elboldogulok a legtöbb, a nyelvterületen való utazgatás során felmerülő témában. Be tudok kapcsolódni mindennapi beszélgetésekbe, el tudom mesélni az élményeimet, véleményt tudok formálni.

Beszédkészség
Élményeimről, eseményekről, könyvekről, filmekről, terveimről egyszerű összetett mondatokban be tudok számolni. Röviden a véleményemet is ki tudom fejezni és meg is tudom védeni. Értékelési kritérium letöltése.

Íráskészség
Számomra ismert témákról rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tudok írni. Élményekről, benyomásokról szóló magán-, illetve szakmai levelet is meg tudok fogalmazni. Értékelési kritérium letöltése.

Közvetítés
Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között egyszerű helyzetekben. Le tudok fordítani angolra/némtre egy rövid levelet. Értékelési kritérium letöltése.


 

Euroexam B1 Angol nyelvvizsga

Euroexam B1 Német  nyelvvizsga

EuroPro B1 Angol nyelvvizsga

Legközelebbi vizsga
amire jelentkezhetsz

2018. május 5.

2018. július 28.

2018. március 3.

Jelentkezési határidő

2018. április 13.

2018. július 6.

2018. február 9.

Eredmény

2018. június 4.

2018. aug. 27.

2018. április 3.

Nyelvvizsgadíjak

     

Komplex

26 000 Ft

26 000 Ft

26 000 Ft

Külön írásbeli

18 000 Ft

18 000 Ft

18 000 Ft

Külön szóbeli

18 000 Ft

18 000 Ft

18 000 Ft

Előkészítő tanfolyamok

Részletek itt

Euroexam Villám Tréning

Két szombat, a vizsga előtt. Részletek itt