B1 - Alapfokú nyelvvizsga

A 100%-ban nyelvi kommunikációs készségeket mérő vizsga B1 alapfokon

Az Euroexam és EuroPro vizsgák kiemelkedő megbízhatósága és elismert objektivitása ma már közismert, és ehhez az általános tulajdonsághoz jön még az is, hogy a vizsgák minden szinten kizárólag a valós életből ellesett nyelvhasználatot mérik. Így bemutathatod, hogyan vagy képes a gyakorlatban alkalmazni angol vagy német tudásod. Biztos menni fog smiley

Szótárhasználat a teljes vizsgán

Vizsgázóink valamennyi vizsgarészen szabadon  használhatnak bármilyen nyomtatott szótárt. További részletek és javaslataink a szótárak legeredményesebb használatára a Szótárhasználat a nyelvvizsgán oldalon találhatók. A vizsgarészek ismertetése alatt megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítményt, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.

 

Az Euroexam B1 alapfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroProB1 üzleti-szaknyelvi feladatok eltérnek az általános Euroexam nyelvvizsga anyagától.

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 35 perc

1. feladat - Bekezdés címek
A vizsgázó egy 6 bekezdésből álló szöveghez párosít 8 bekezdéscímet (+ 1-1 megoldásmintát mindkettőből). Két címhez nincs bekezdés.

2. feladat - Áttekintés
A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és 7 állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. MInden egyes állítást a megfelelő szöveghez kell hozzárendelni.

3. feladat - Feleletválasztás
Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy megoldásminta megadva.


Íráskészség - 50 perc

1. feladat – Irásbeli interakció
Egy formanyomtatványt, űrlapot, jelentkezési lapot kell kitölteni.

2. feladat – Választható téma kifejtése
Két szituáció vagy téma közül lehet választani. A feladat egy informális, baráti levél/email megírása.


Közvetítés - 20 + 15 perc - opcionális

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat - Magyarról angolra/németre
Egy magyar nyelvű ügyintéző emailt kell lefordítani angolra/németre.

2. feladat - Párbeszéd
A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, "tolmácsolni" a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 30 perc

1. feladat - Rövid szövegek
A vizsgázó 6 rövid beszélgetésrészletet hall (egymás után mindegyiket kétszer), a feladatlapján pedig 8 témát talál. Ezeket kell egymáshoz rendelnie, miközben 2 témához nincs párosítható párbeszéd.

2. feladat - Jegyzetelés
A vizsgázó egy monológot hall kétszer. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több mint három szóval egy-egy helyen.

3. feladat - Rádió program
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió műsorból. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

EuroPro

3. feladat - Értekezlet részlet
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

Beszédkészség - 20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat - Beszélgetés
A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.

2. feladat - Történet elmondása képek alapján
A vizsgázó kap egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi előzetes felkészülés után egy történetet kell elmondania. Azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélnie. Ezután a másik vizsgázó meséli el az ő történetét.

EuroPro B1

2. feladat - Prezentáció
A vizsgázó kap egy feladatlapot néhány üzleti, szakmai adattal (pl. egy grafikonon, ábrán). Tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartania, azaz 2 percig folyamatosan kell beszélnie.

3. feladat - Szituációk
A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat - Kommunikációs feladat
A két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.


Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

Euroexam B1

Mivel a Speaking/Sprechen vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a történetmesélés vagy a prezentációs feladat előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével eredményt érhet el egy vizsgázó. Ehelyett, akkor lesz sikeres a leendő vizsgázó ebben a vizsgarészben, ha az alábbi szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása hétköznapi csevegés, beszélgetés keretében, történetmesélés, szóbeli ügyintézés ismeretlen vagy ismerős személyekkel, továbbá érvelési és vitakészségek.

EuroPro B1

Az üzleti nyelvvizsga esetében az alábbi, igen általános üzleti témakörök (General Business English) fordulhatnak elő a szóbeli vizsgán.

  • Munkaidő és fizetés
  • Munkahelyi hierarchia
  • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
  • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
  • Helyszínek és események az üzleti életben
  • Kereskedelem
  • Piac és marketing

A vizsga összefoglaló táblázata alapfokon 

Vizsgarész neve

Feladatok száma

Terjedelem (percben)

Pontszám

Olvasott szöveg értése

3

35'

25

Íráskészség

2

50'

25

Közvetítés (választható)

2

kb. 35'

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 30'

25

Beszédkészség

4

20'

25

Összes

 

2,5-3h + szünetek

100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)


Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése
Megértem a lényeget hétköznapi témájú beszélgetésekben, illetve olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyekben aránylag lassan és érthetően beszélnek aktuális hírekről, személyes vagy szakmai kérdésekről.

Olvasott szöveg értése
Megértem a gyakran előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemeket tartalmazó írott szövegeket, hétköznapi eseményekről, érzésekről, kívánságokról szóló magán- és üzleti leveleket.

Beszédkészség
Elboldogulok a legtöbb, a nyelvterületen való utazgatás során felmerülő témában. Be tudok kapcsolódni mindennapi beszélgetésekbe, el tudom mesélni az élményeimet, véleményt tudok formálni. Élményeimről, eseményekről, könyvekről, filmekről, terveimről egyszerű összetett mondatokban be tudok számolni. Röviden a véleményemet is ki tudom fejezni és meg is tudom védeni. Értékelési kritérium letöltése.

Íráskészség
Számomra ismert témákról rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tudok írni. Élményekről, benyomásokról szóló magán-, illetve szakmai levelet is meg tudok fogalmazni. Értékelési kritérium letöltése.

Közvetítés
Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között egyszerű helyzetekben. Le tudok fordítani angolra/némtre egy rövid levelet. Értékelési kritérium letöltése.


 

Euroexam B1 Angol nyelvvizsga

Euroexam B1 Német  nyelvvizsga

EuroPro B1 Angol nyelvvizsga

Legközelebbi vizsga
amire jelentkezhetsz

2019. december 7.

2020.

2020.

Jelentkezési határidő

2019. november 15.

2020.

2020.

Eredmény

2020. január 9.

2020.

2020.

Nyelvvizsgadíjak

     

Komplex

26 000 Ft

26 000 Ft

26 000 Ft

Külön írásbeli

18 000 Ft

18 000 Ft

18 000 Ft

Külön szóbeli

18 000 Ft

18 000 Ft

18 000 Ft

Előkészítő tanfolyamok

Részletek itt

Euroexam Villám Tréning

Két szombat, a vizsga előtt. Részletek itt