B2 - Középfokú nyelvvizsga

100%-ban nyelvi kommunikációs készségeket mérő vizsgák B2 szinten - középfokon

Az Euroexam és EuroPro vizsgák minden szinten kizárólag a valós életből ellesett nyelvhasználatot mérik. Nem arra vagyunk kiváncsiak, hogy mindent bemagoltál-e, hanem arra, hogy miként tudsz egy másik nyelvi környezetben kommunikálni: megérteni másokat, és megértetni magad. Röviden: hogyan vagy képes egy életszerű helyzetben alkalmazni angol vagy német tudásod. 

Fentiekből logikusan következik, hogy nálunk pl. nincs nyelvtani teszt, viszont valamennyi vizsgarészen szabadon használhatsz bármilyen nyomtatott szótárt. Hogy ebből minél több, pontszámban kifejezhető előnyöd származzon, a hatékony szótárhasználathoz tippeket is adunk. 

Az alábbiakban részletesen megismerheted a B2-es általános és üzleti nyelvvizsgák menetét, olvashatsz az egyes vizsgarészek tartalmáról, feladatairól, témáiról, hosszáról. Ezt követően megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítmény leírását, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.


Az Euroexam B2 középfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroProB2 üzleti-szaknyelvi vizsgafeladatok eltérnek az Euroexam általános nyelvvizsga anyagától.

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 40 perc

1. feladat - Bekezdés címek
A vizsgázó egy 6 bekezdésből álló szöveghez párosít 8 bekezdéscímet (+ 1-1 megoldásmintát mindkettőből). Két címhez nincs bekezdés.

2. feladat - Áttekintés
A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és 7 állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. MInden egyes állítást a megfelelő szöveghez kell hozzárendelni.

3. feladat - Feleletválasztás
Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy megoldásminta megadva.


Íráskészség - 60 perc

1. feladat – Ügyintéző email
Irányított ügyintéző email írása kb. 150 szó terjedelemben ( a német vizsgában: 80-100 szó között), a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három téma és szövegtípus közül lehet választani. A feladat érvelő írásmű, kb. 150 szó terjedelemben (a német vizsgában: 110-130 szóban) a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk és online komment.

EuroPro

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, újságcikk és jelentés (report).


Közvetítés - 20 + 15 perc - opcionális

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat - Magyarról angolra/németre
Egy magyar nyelvű ügyintéző email fordítása angolra/németre.

2. feladat - Párbeszéd
A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni” a két beszélő között. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem az információközvetítés sikerességét mérjük.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 35 perc

1. feladat - Rövid szövegek
A vizsgázó 6 rövid beszélgetésrészletet hall (egymás után mindegyiket kétszer), a feladatlapján pedig 8 témát talál. Ezeket kell egymáshoz rendelnie, miközben 2 témához nincs párosítható párbeszéd.

2. feladat - Jegyzetelés
A vizsgázó egy monológot hall kétszer. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több mint három szóval egy-egy helyen.

3. feladat - Rádió program
A vizsgázónak lejátszanak részletet egy talk-show szerű rádió műsorból, amit egymás után kétszer hallgathat meg. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

EuroPro B2

3. feladat - Értekezlet részlet
A vizsgázó egy szakmai értekezlet részletét hallja, kétszer egymás után. A feladatlapján tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.


Beszédkészség - 20 perc

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat - Beszélgetés
A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön.

2. feladat - Történet elmondása képek alapján
A vizsgázó kap egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi előzetes felkészülés után egy történetet kell elmondania. Azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélnie. Ezután a másik vizsgázó meséli el az ő történetét.

EuroPro B2

2. feladat - Prezentáció
A vizsgázó egy feladatlapot kap néhány üzleti, szakmai adattal (pl. egy grafikonon, ábrán). Tízpercnyi felkészülés után egy prezentációt kell tartania, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélnie.

3. feladat - Szituációk
A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.

4. feladat - Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

    
A beszédkészség vizsgarész témái:

Euroexam B2

Mivel a Speaking/Sprechen vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a történetmesélés és a prezentációs feladat előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével bárki eredményt érhet el. Ehelyett, akkor lesz sikeres a leendő vizsgázó ebben a vizsgarészben, ha az alábbi szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti és villantja meg a vizsgán: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása hétköznapi csevegés, beszélgetés keretében, történetmesélés, szóbeli ügyintézés ismeretlen vagy ismerős személyekkel, továbbá érvelési és vitakészségek.

EuroProB2 

Az üzleti nyelvvizsga esetében az alábbi, igen általános üzleti témakörök (general business English) fordulhatnak elő a szóbeli vizsgán.

  • Munkaidő és fizetés
  • Munkahelyi hierarchia
  • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
  • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
  • Helyszínek és események az üzleti életben
  • Kereskedelem
  • Piac és marketing

Az EuroProB2-es középfokú üzleti nyelvizsgára való felkészüléshez a weblapunkról ingyenesen letölthető Web Coursebook-ot ajánljuk!


A vizsga összefoglaló táblázata középfokon 

Vizsgarész neve

Feladatok száma

Terjedelem (percben)

Pontszám

Olvasott szöveg értése

3

40'

25

Íráskészség

2

60'

25

Közvetítés (választható)

2

kb. 35'

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 35'

25

Beszédkészség

4

20'

25

Összes

 

3-3,5h + szünetek

100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)


Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése
Megértek hosszabb beszédeket, előadásokat és érveléseket, ha a téma számomra eléggé ismert. Megértem a híreket és az aktuális műsorokat a tévében. A legtöbb filmet is követni tudom.

Olvasott szöveg értése
El tudok olvasni cikkeket és beszámolókat, ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megértem a kortárs irodalmi prózát és a szakmámba vágó szövegeket.

Beszédkészség
Meglehetősen folyékonyan tudok társalogni angol anyanyelvűekkel. Részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejtem és fenntartom a véleményem. Képes vagyok szóbeli kommunikációs készségeim (pl. történetmesélés, szóbeli ügyintézés) alkalmazására egy sor élethelyzetben. Ki tudom fejteni a véleményemet, fel tudok sorakoztatni érveket és ellenérveket, ha a beszédhelyzet ezt kívánja. Értékelési kritérium letöltése.

Íráskészség
Esszét vagy beszámolót tudok írni általam ismert témakörökben, amelyben információt közlök, illetve egy bizonyos álláspont mellett vagy ellen érvelek. Értékelési kritérium letöltése.

Közvetítés
Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Le tudok fordítani angolra/németre egy levelet. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket. Értékelési kritérium letöltése.


 

 

Euroexam B2 angol nyelvvizsga 

Euroexam B2 német  nyelvvizsga

EuroPro üzleti-szaknyelvi B2 angol nyelvvizsga

Legközelebbi vizsga,
amire jelentkezhetsz

2019. szeptember 14.

2019. november 23.

2019. szeptember 14.

Jelentkezési határidő

2019. augusztus 23.

2019. november 4.

2019. augusztus 23.

Eredmény

2019. október 11.

2019. december 18.

2019. október 11.

Nyelvvizsgadíjak

     

Komplex

32 500 Ft

32 500 Ft

32 500 Ft

Külön írásbeli

22 000 Ft

22 000 Ft

22 000 Ft

Külön szóbeli

21 000 Ft

21 000 Ft

21 000 Ft

Előkészítő tanfolyamok

Részletek itt

Euroexam Villám Tréning

2X5 óra a vizsga előtt. Részletek itt