C1 - Felsőfokú nyelvvizsga

100%-ban nyelvi kommunikációs készségeket mérő vizsgák C1 szinten - felsőfokon

Az Euroexam és EuroPro vizsgák minden szinten kizárólag a valós életből ellesett nyelvhasználatot mérik. Nem arra vagyunk kiváncsiak, hogy mindent bemagoltál-e, hanem arra, hogy miként tudsz egy másik nyelvi környezetben kommunikálni: megérteni másokat, és megértetni magad. Röviden: hogyan vagy képes egy életszerű helyzetben alkalmazni angol vagy német tudásod. 

Fentiekből logikusan következik, hogy nálunk pl. nincs nyelvtani teszt, viszont valamennyi vizsgarészen szabadon használhatsz bármilyen nyomtatott szótárt. Hogy ebből minél több, pontszámban kifejezhető előnyöd származzon, a hatékony szótárhasználathoz tippeket is adunk. 

Az alábbiakban részletesen megismerheted a C1-es általános és üzleti nyelvvizsgák menetét, olvashatsz az egyes vizsgarészek tartalmáról, feladatairól, témáiról, hosszáról. Ezt követően megtalálod az egyes készségeknél elvárt teljesítmény leírását, illetve a beszédkészség, íráskészség és közvetítés értékelési kritériumait is.


Az Euroexam C1 felsőfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroProC1 üzleti-szaknyelvi vizsgafeladatok eltérnek az általános Euroexam nyelvvizsga anyagától

Az írásbeli vizsga részei:

Olvasott szöveg értése - 50 perc

1. feladat – Bekezdés címek
A vizsgázó kap egy 6 bekezdésből álló szöveget, és 8 bekezdéscímet (+1-1 példát mindkettőre). Párosítania kell a címeket a bekezdésekkel. Két címhez nem tartozik bekezdés.

2. feladat – Hosszú szöveg
A vizsgázó kap egy hosszú szöveget, amely elolvasása és megértése alapján 2-4 (összesen 8) kérdésre kell a feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó információ kiszűrésével.

3. feladat – Feleletválasztás
A vizsgázó két rövidebb szöveget kap, mindegyik után három többválasztós, megértést ellenőrző kérdéssel.


Íráskészség - 60 perc

1. feladat – Írásbeli interakció
Irányított ügyintéző email írása 200 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három téma és szövegtípus közül lehet választani. A feladat érvelő szöveg írása kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk vagy online komment.

EuroPro üzleti-szaknyelvi C1

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, újságcikk és jelentés (report).


Közvetítés 30 + 15 perc - opcionális

(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat – Angolról/németről magyarra
Egy angol/német szöveg vagy ügyintéző email fordítása magyarra.

2. feladat – Magyarról angolra/németre
Egy magyar nyelvű ügyintéző email vagy szöveg fordítása angolra/németre.

3. feladat – Párbeszéd
A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy párbeszédet egy magyarul és egy angolul/németül beszélő között. A két beszélő között a feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni”. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem csak az információközvetítés sikerességét mérjük.


A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése - kb. 40 perc

1. feladat – Rövid szövegek
A vizsgázónak lejátszanak négy rövid párbeszédet. A feladatlapján talál két listát. Mindkettőből egyet-egyet (összesen 8-at) hozzá kell rendelnie a hallott szöveghez.

2. feladat – Jegyzetelés
A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget, közben jegyzetelhet. A szöveg három helyen megszakad, és a magnóról három kérdést hallanak, amelyekre írásban válaszolniuk kell 3-3 informáci elem megadásával.

3. feladat – Rádió program
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet egy rádió műsorból. A feladatlapján nyolc többválasztós tesztkérdést talál, melyeket meg kell oldania.

EuroPro üzleti-szaknyelvi C1

3. feladat - Értekezlet részlet 
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján nyolc feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.


Beszédkészség - 20 perc

1. feladat – Beszélgetés
A bemelegítő beszélgetés során a vizsgázók feltesznek néhány általános jellegű, személyes kérdést egymásnak.

2. feladat – Prezentáció, összefüggő beszéd és vita
A 10 perces felkészülés részeként minden vizsgázó kap 2 témát egy kártyán, amelyből egyet választ. A készülés fő célja jegyzetek készítése, melyeket a vizsgázó 2 perces összefüggő prezentációja során használhat is. Míg egyikük prezentál, a másik vizsgázó jegyzetel, és a prezentáció végén kérdésekkel vagy megjegyzésekkel egy azonnali 2 perces vitát kezdeményez. Ezután szerepet cserélnek.

3. feladat – Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

  
Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

Euroexam C1

Mivel a Speaking/Sprechen vizsgarész minden feladatában spontán kommunikációt mérünk - ez akkor is igaz, ha a prezentáció feladat előtt 10 perc felkészülési lehetősége van minden vizsgázónak -, egyik feladatban sem fordulhat elő, hogy előre betanult, kidolgozott téma kifejtésével eredményt érhet el egy vizsgázó. Ehelyett, akkor lesz sikeres ebben a vizsgarészben, ha az alábbi szóbeli kommunikációs készségeit fejleszti: egyéni tapasztalatok és vélemények megosztása hétköznapi csevegés keretében, előadói készségek, továbbá érvelési és vitakészségek.

EuroProC1

Az üzleti nyelvvizsga esetében az alábbi, igen általános üzleti témakörök (general business English) fordulhatnak elő a szóbeli vizsgán.

 • Tipikus munkahelyi eszközök
 • Telefonálás
 • Grafikonok, táblázatok leírása
 • Pénz
 • Termékek és szolgáltatások; gyártás
 • Munkahelyi feladatok
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing

A nyelvvizsga összefoglaló táblázata felsőfokon

Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám

Közvetítés (választható)

3

kb. 45'

25

Olvasott szöveg értése

3

50'

25

Íráskészség

2

60'

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 40'

25

Beszédkészség

4

20'

25

Összes

 

kb. 3,5h + szünetek

100 / 125
(egynyelvű/kétnyelvű)


Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése
Nem jelent számomra gondot akár az élőben hallott, akár a médián keresztül sugárzott, anyanyelvi tempójú beszéd megértése.

Olvasott szöveg értése
Könnyedén elolvasok szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, például leírásokat, szakmai cikkeket, újságcikkeket és irodalmi alkotásokat.

Beszédkészség
Erőfeszítés nélkül, folyékonyan részt tudok venni bármely beszélgetésben, jól ismerem a sajátos kifejezéseket, fordulatokat. Az árnyaltabb jelentéseket is ismerem, ügyesen reagálok a többiek hozzászólásaira. Emellett világosan, zökkenőmentesen tudok leírást vagy érvelést megfogalmazni egy adott beszédhelyzetnek vagy témának megfelelően, a szükséges stílusban és érthető logikai felépítéssel. Értékelési kritérium letöltése

Íráskészség
Világos, zökkenőmentes, megfelelő stílusú szöveget tudok írni, melyekben a logikai felépítés segíti az olvasót a megértésben. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudok írni. Értékelési kritérium letöltése

Közvetítés
Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Mindkét nyelvre tudok szövegeket, leveleket fordítani. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket, ki tudom fejezni az eredeti szöveg tartalmát és stílusát. Értékelési kritérium letöltése


 

 

Euroexam C1 angol nyelvvizsga 

Euroexam C1 német nyelvvizsga

EuroPro angol üzleti-szaknyelvi C1 nyelvvizsga

Legközelebbi vizsga,
amire jelentkezhetsz

2019. szeptember 14.

2019. november 23.

2019. szeptember 14.

Jelentkezési határidő

2019. augusztus 23.

2019. november 4.

2019. augusztus 23.

Eredmény

2019. október 11.

2019. december 18.

2019. október 11.

Nyelvvizsgadíjak

     

Komplex

34 000 Ft

34 000 Ft

34 000 Ft

Külön írásbeli

24 000 Ft

24 000 Ft

24 000 Ft

Külön szóbeli

23 000 Ft

23 000 Ft

23 000 Ft

Előkészítő tanfolyamok

Részletek itt.

Euroexam Villám Tréning

2x5 óra a vizsga előtt. Részletek itt.