GYIK (ösztöndíj)

A jelölő és jelentkezési lapot együtt kell beküldeni?

- Igen, kérjük, hogy a tanár által kitöltött "Jelölő" és a vizsgára jelentkező tanuló által kitöltött "Vizsgajelentkezési" lapot együtt küldjék vissza.

Emailen is elküldhetem a jelentkezést?

- Igen. Ehhez a jelölést támogató intézmény vezetője által alírt "Jelölő" és a jelölő tanár által is aláírt "Vizsgajelentkezési" lapokat kérjük beszkennelni és ezeket csatolt fájlként, egy levélben elküldeni az info@euroexam.org címre.

Milyen szempontok szerint születik döntés az egyes jelölések elfogadásáról?

- A Vizsgaközpont, a támogatási keret erejéig, minden hiánytalanul kitöltött, érvényes jelölést elfogad. A támogatási keretet meghaladó számú jelentkezés esetén, a beérkezési sorrend mellett a támogatások földrajzi megoszlását is figyelembe vesszük.

Vissza kell-e fizetni a vizsga díját vagy más díjat ha nem sikerül a vizsga?

- Nem. A tanulót (illetve iskoláját, a jelölő tanárt) nem terheli semmiféle visszatérítési kötelezettség.

Kinek kell állni az esetleg megismételt vizsga díját?

- Az ösztöndíj minden támogatott tanuló esetében egy vizsga díját fedezi. Megismételt vizsga esetén a rendes vizsgadíjak érvényesek.

Sikertelen vizsga esetén tehet-e részvizsgát az ösztöndíjas?

- Ha az első, támogatott vizsgán nem éri el az ösztöndíjas a sikeres nyelvvizsgához szükséges eredményt, akkor az általános vizsgaszabályzatnak megfelelően jelentkezhet később rész- vagy teljes vizsgára. (Részvizsga-ismétléshez az első vizsgán a vizsgarészek legalább feléből kell megfelelő eredményt elérni.)

Milyen okmányok szükségesek a "hátrányos szociális helyzet" igazolására?

Jelölteknek nem kell okmányt vagy igazolást bemutatni. A jelölő tanár és az intézmény igazgatójának közös ajánlásán túl a Vizsgaközpont nem vizsgálja a jelölt szociális helyzetét.