Tanulmány

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi és az államilag elismert nyelvvizsgák a vizsgázói teljesítmények tükrében

Összegző tanulmány, bővített változat

Írta: Dávid Gergely
Benyújtva 2006. május 12.-én, az azonos nevű pályázat lezárásaképp
A pályázat kiírója: a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz még erőteljesebben veti fel a lakosság nyelvtudásának kérdését, mivel a megfelelő szintű nyelvismeret hiánya komoly korlátozó tényezővé válhat a csatlakozás adta lehetőségek kihasználásában. A nyelvvizsgák akkreditációja és a kétszintű nyelvi érettségi bevezetése is a nyelvoktatás eredményességét volt hivatva fokozni. Jogosan vetődik fel az igény, hogy értékelni kell a már évek óta folyamatban lévő nyelvvizsga-reform és a 2005-ben induló új idegen nyelvi érettségi kapcsolatát. A nyelvvizsgák és az emelt szintű érettségi összevetését különösen fontossá teszi az, hogy mindkét részről megfogalmazódtak állítások a mért nyelvtudás szintjéről. Ez a deklaráció szintjén a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2-es szintje, azonban hogy tényleg ezt a szintet mérik-e, mérés nélkül nem tudható. A nyelvvizsgákat és az érettségit összekötik a jogszabályok és a szakmai háttér is. Jelenleg az emelt szintű érettségi adott eredmény mellett nyelvvizsga-bizonyítványt ér, de ismert a paradox helyzet, hogy az emelt szintű érettségit sem nyelvvizsga-akkreditációs eljárásra, sem ahhoz hasonló külső, független szakmai kontrollra nem terjesztették elő.

A tanaulmány megnyitása